Informace k zapůjčení

Pomůcky jsou zapůjčovány na základě uzavření písemné smlouvy o nájmu.

Minimální doba zapůjčení je měsíc

Ceník pomůcek

Krátkodobé zapůjčení

vypůjčení invalidního vozíčku na víkend

130 Kč

Elektrické polohovací lůžko

700 Kč

Antidekubitní matrace s kompresorem

400 Kč

Antidekubitní matrace pěnová

400 Kč

Matrace pěnová

100 Kč

Invalidní vozík mechanický

400 Kč

Toaletní židle

400 Kč

Vysoké chodítko s opěrkou

350 Kč

Chodítko čtyřkolové

300 Kč

Chodítko krokovací

250 Kč

Vratná kauce

kauci účtujeme pouze u elektrického lůžka

700 Kč


Ceník je platný od 1.7.2020

Provozní doba

Pondělí - Pátek dle domluvy

Doprava lůžka

Dovoz, montáž, demontáž, odvoz 

  •  400 Kč do 15 Km od půjčovny Strachotín
  •  600 Kč okres Břeclav
  • 10 Kč/ km za každý další km mimo okres Břeclav tam i zpět

Elektrické lůžka dovážíme výhradně naším autem. Ostatní pomůcky dle dohody.

Nájemce je povinnen

  • používat pomůcku k účelu, k němuž je určena
  • zabránit poškození, zničení nebo ztrátě pomůcky
  • dodržovat platební lhůtu do 20.dne v měsíci, za který je nájemné placeno
  • uhradit veškeré náklady na opravu, pokud byla pomůcka poškozena (netýká se běžného opotřebení) nebo zničena, tzn. včetně odvozu a dovozu 8 Kč/km
  • uhradit cenu pomůcky dle její pořizovací ceny, pokud pomůcku z jakéhokoliv důvodu nevrátí