O násNašim cílem je Vám pomoci s péčí o blízkou osobu. Ať již formou poradenství, edukací nebo zapůjčením kompenzačních pomůcek, které Vám ulehčí práci a současně velmi zkvalitní život pečované osoby.

Mnoho z Vás se rozhodlo vzít péči do vlastních rukou na základě silného citového pouta k dané osobě. Po čase se, ale každý z Vás začne potýkat s náročností péče.

Víme co prožíváte a jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli.